Tinglysning af medlemskab

Der er, på nuværende tidspunkt, ikke tinglyst medlemspligt i foreningen, men det er en fordel både praktisk og økonomisk for alle parter, hvis tilslutningen er 100%.

En fordel ved tinglyst medlemskab er blandt andet, at foreninger med tinglyst medlemskab kan optage lån. For vores grundejerforening vil det betyde, at vi kan vælge at få renoveret alle fortove på én gang og betale over længere tid, hvilket vil betyde et lavere årligt kontingent.
Bestyrelsen har tidligere haft dialog med Kaspar Klok Faaborg fra Hviid Advokater, som tilbød at udarbejde servitut samt deltage i første gennemførsel af tinglysning med en skriftligt bekræftet pris på 10.000,- inkl. moms. Digital signatur har gjort det muligt at lave en fælles tinglysning for alle de grundejere i foreningen, som ønsker at lade sig tinglyse. Det vil altså sige, at man ved denne metode gør tinglysning frivilligt frem for at sætte tinglyst medlemskab til afstemning på en generalforsamling. Processen vil være, at Birger får lavet en erklæring på nettet, og at hver enkelt grundejer med NemID herefter udfylder oplysninger hos Birger og elektronisk godkender efterfølgende. En absolut fordel ved tinglyst medlemskab er, at vi står som en samlet juridisk enhed og derfor blandt andet kan optage lån og betale vores fortovsrenovering tilbage over flere år, end det der pt. er vedtaget. Det er imidlertid kun muligt at låne, hvis et overvældende flertal bliver tinglyst. Alle nyere grundejerforeninger har tinglyst medlemskab, blandt andet fordi tinglysning betyder en øget stabilitet, fordi den går på ejendom - ikke på beboer. Og fordi der er større udgifter for grundejerforeningerne, efter ansvaret for de private fællesveje for ca. 20 siden overgik fra Københavns Kommune til grundejerforeningerne. Der er imidlertid også mulighed for at foreslå en vedtægtsændring om, at medlemskab skal være tinglyst.

David Boye fra bestyrelsen har undersøgt formalia vedr. tinglyst medlemskab og har haft kontakt til andre grundejerforeninger samt banken. Alle nyere grundejerforeninger kræver tinglyste servitutter og formaliserer krav om eksempelvis medlemskab af forening. Vores forening er imidlertid så gammel, at vi hører under andre regler og ikke kan tvinge en grundejer til at blive medlem.