Til ejendomsmæglere

På denne side kan ejendomsmæglere finde oplysninger til brug ved et hussalg.

Læs Vedtægter§6 om medlemspligt og regler vedr. restance fra tidligere ejer.

Kontingentet udgør 4,800 kr. pr. år som opkræves som en engangsbetaling i starten af april.

Der er ikke andre bidrag eller gebyrer til foreningen.
Der er ikke fællesgæld i foreningen, og der betales ikke indskud.
Der er ikke gebyr i forbindelse med en overdragelse.
Der er ikke en antenneforening.
Oplysninger om formand og kasserer kan findes her: Bestyrelsen
Seneste regnskab, budget og generalforsamlingsreferat findes her: Referater
Vedtægter findes her: Vedtægter
Der er ikke noget ordensreglement, men vi følger i foreningen de udstukne retningslinjer fra Københavns Kommune. Dem finder du her.