Bestyrelsen

Grundejerforeningens bestyrelse efter generalforsamling december 2019. Bestyrelsen kan kontaktes via email mail@gf-fossgaarden.

Formand
Birger Wilhelmsen
Lyngholmvej 13B, 1

Kasserer
Jimmy Christensen
Fossgårdsvej 5, st.

Bestyrelsesmedlem
Dorthe Vestergaard Hansen
Fossgårdsvej 16
(ejendomsmæglerkontakt)

Bestyrelsesmedlem
Tine Lautrup Christensen
Fossgårdsvej 5, st.
(hjemmeside/sekretær)

Suppleant
Poul Larsen
Egholmvej 18B
(fortove og veje)

Suppleant
Christiane Bjørg Nielsen
Egholmvej 4
(klimavejsprojekt)

Suppleant
David Boye
Herlufsholmvej 61
(tinglysning)

Revisorer
Uffe Dam
Klavs Helberg Jensen

Revisorsuppleant
Christine Hansen