Om foreningen

Grundejerforeningen Fossgaarden er en forening, der er lige så gammel som kvarteret, den repræsenterer. Foreningen er stiftet i 1918, da de første huse blev bygget, og der opstod et behov for bl.a. at vedligeholde det fælles vejnet. Foreningens hovedopgave er at sørge for vedligeholdelsen af de private veje og derudover udføre snerydning, pasning af fællesarealer og lignende. Stort set alle veje i foreningens område er private, hvilket vil sige, at den enkelte grundejer er ansvarlig for vedligehold af fortov og vej i tilknytning til grunden. Læs mere om dit ansvar som grundejer her.

Det betyder dog ikke, at vi har fuld selvbestemmelse. Københavns Kommune har tilsynspligt med vejene og inspicerer jævnligt vores veje og kommer med påbud om udbedringer, fornyelser osv. Et par gange om året foretager grundejerforeningen en vejgennemgang og iværksætter reparationer og
vedligeholdelse til imødegåelse af direkte påbud i forhold til foreningens medlemmer. Modtager man som medlem af grundejerforeningen et direkte påbud fra kommunen kontakter man hurtigst muligt bestyrelsen, som derefter enten laver en alternativ aftale med kommunen eller, på foreningens regning, efterkommer påbuddet. 

Er man ikke medlem af grundejerforeningen, er det grundejerens eget ansvar at betale for de udbedringer, der påbydes. Beslutter foreningen at udbedre f.eks. fortov over en længere strækning, vil det tilsvarende kun omfatte foreningens medlemmer.

Indmeldelse i grundejerforeningen efter modtagelse af påbud fra kommunen vil ikke afstedkomme, at grundejerforeningen medvirker til udbedring/betaling af det aktuelle påbud.

Der er på nuværende tidspunkt ikke tinglyst medlemspligt i foreningen, men det er en fordel både praktisk og økonomisk for alle parter, hvis tilslutningen er 100%. Bestyrelsen er igang med at undersøge processen omkring tinglysning, hvilket du kan læse mere om her.

Du kan se et kort over foreningens matrikler her.

2018-10-02-Kort-over-medlemmer