Medlemsfordele

For at store pludselige udgifter ikke skal ramme den enkelte grundejer, fungerer GF Fossgaarden som en fælles pulje, der påtager sig at stå for en række områder for medlemmerne, både praktisk og økonomisk.

Siden kommunen har omlagt foreningens veje til at være private fællesveje, har grundejerne selv haft ansvaret for vedligeholdelse og drift af veje og fortove, så disse er i ordentlig stand, renholdte og ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko for trafikanterne. Vi har talrige eksempler på, at store lastbiler har ødelagt fortove i foreningen og sker dette ud for en matrikel, der ikke er medlem, er det grundejers eget ansvar at udbedre - og ikke mindst at betale - skaden.

Det er også grundejerne, der skal sikre, at vejbrøndene eller rendestensbrøndene er rensede og intakte. Vejbrøndene eller rendestensbrøndene er de brønde, hvor regnvandet løber ned i gennem riste. En defekt vejbrønd kan være bekostelig at udskifte for ikke-medlemmer, hvor foreningen dækker omkostninger ved eksempelvis rotteangreb i vejbrønde.

Vi sparer desuden i fællesskab op til nye fortove og kantsten i hele foreningen. En merudgift, der er midlertidig, men som er uundgåelig, hvis vi vil udskifte de slidte fortove. Det er derfor god stil at være med til at løfte i flok og melde sig ind i foreningen.

I forbindelse med Hofors klimavejsprojekt har kontakten til Grundejerforeningen været vigtig for kommunikationen mellem projektleder og den enkelte grundejer.

Og så skal det siges, der afholdes hyggelige fællesarrangementer i foreningen.