Klimavejsprojekt

Grundejerforeningen Fossgaarden har indgået samarbejde med HOFOR om anlæggelse af klimaveje. Trafikrevisionen har nu været igennem HOFORs placeringer af vejbede, hvilket har medført nogen ændringer. HOFOR har optegnet vejbedenes placering på vores veje, og disse er - med ganske få undtagelser - de færdige placeringer.
Klimabedsprojektet blev selvfølgelig sat på pause i denne Corona tid, men sidste bulletin er, at vi forhåbentlig kan gå i gang i sensommeren. Kommunen har godkendt projektet, og lige nu venter vi på, at en anden grundejerforening i Valby også får godkendelsen, da vi skal i udbud sammen.
Lige så snart vi har været i udbud, og der er et navn på entreprenøren, vil vi tage kontakt i forhold tilbud på fortovene. Det er oplagt at kombinere arbejdet, og kan vi få dem på opgaven, er der sikkert penge sparet. Desuden skal kantsten under alle omstændigheder rettes op, så de matcher bedene.
Vi er blevet gjort opmærksom på, at der ud for hvert bed vil blive nyasfalteret. Dvs. vi får nogle forskelle på asfalten på vejene . Dette er uundgåeligt, da vi ikke lige nu har penge til at asfaltere vores veje også . Men med tiden vil det nye mørke asfalt blive lysere og falde i med det gamle.
I øvrigt har vi gode grundvandsforhold i foreningen, og så vidt vides er der kun et enkelt bed, hvis faskine skal “pakkes ind”. Her ligger grundvandet så højt, at et nedsivningsbed ikke giver mening, så bedet bliver i stedet pakket ind, så det fungerer som aflastning ved voldsom regn. Generelt ligger grundvandet (lige nu) ikke så højt, som det er ikke tilfældet i nogle dele af København. Det kan vi glæde os over.
Henvendelser vedrørende klimavejsprojekt bedes rettet til Christiane Bjørg på christianebjorg@gmail.com.